RS. Baiturahim Jambi-Cari Dokter Praktekdr. Alamsyah,Sp.PD

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ket
- - 14.00-16.00 - 16.00-18.00 16.00-18.00 Praktek